עדי גליק
  
א חשון 19/10
תמר לגאלי
  
ט חשון 21/10
קשת בן פורת
  
ל תשרי 18/10
אמיליה בוסקילה
  
כז תשרי 19/10
מאיה כהן
  
י חשון 18/10
נועם טקס
  
כח תשרי 16/10
עומרי של טקלה
  
יא חשון 19/10
איתי עוזיאל
  
ה חשון 17/10
שי יהודי ברנשטיין
  
ח חשון 20/10
ליאם גיטר
  
טז תשרי 15/10