יוסף אסי כרמלי
  
טו כסלו 12/12
פנחס יאי לגאלי
  
טו כסלו 12/12
אלמוג ברקוביץ
  
כב כסלו 13/12
אלמה גולן
  
כט כסלו 16/12
תומר כוכבא
  
יד כסלו 15/12
ליאן מחלב
  
ה טבת 12/12
מיטל ג'רבי
  
כג כסלו 14/12